ความงดงามกลางหุบเขา สะพานห้วยตอง สะพานเชื่อมต่อเหนืออีสาน


เป็นอีกหนึ่งสะพานที่สวยงามมากๆ สำหรับสะพานเชื่อมแผ่นโลก สะพานห้วยตอง มีชื่อเป็นทางการว่า สะพานพ่อขุนผาเมือง เป็นสะพานทางเชื่อมภาคเหนือ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน มีระยะทาง 103.4 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างรวม 6 ปี เป็นทางมาตรฐาน ลาดยางตลอดโดย มีผิวลาดยางกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50เมตร ถือเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีตอม่อ สูงสุดในประเทศไทย สูงถึง 50 เมตร

อีกทั้งยังเป็นสะพานรัศมีโค้งที่มีการเชื่อมระหว่างภูเขาที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ราบและเป็นแนวต่อระหว่างแนวต่ออนุทวีปชาน-ไทย และแผ่นอนุทวีปอินโดไชน่าที่บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 39 บนทางหลวงแผ่นดินสายหล่มสัก-ชุมแพ

บริเวณกลางสะพานสามารถแลเห็นทางน้ำ ที่อยู่ข้างล่างได้อย่างชัดเจน มีจุดชมวิวสามารถเดินเท้าไปชม เป็นระยะทาง 200 เมตร สามารถชม ภูมิประเทศ ที่หลงเหลือจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลก นอกจากนั้นบริเวณที่เป็นป่าบนภูเขา ยังพบว่าเป็นแหล่งอยู่อาศัย ของค้างคาวมงกุฎมาร์เซล ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

สวยงามมากๆ

สะพานห้วยตอง

สะพานแห่งนี้มีทางเชื่อมยาวประมาณ 103.4 กิโลเมตร ท่ามกลางภูเขามีต้นไม้ใหญ่ๆนานาชนิดและเป็นถนนหมายเลข 12 บนทางด่วนที่อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่แอนยอดนิยมอีกสถานที่หนึ่งในช่วงฤดูหนาวเรียกว่าเป็นอีกต่างหากที่ทำให้ประเทศไทยและมีกี่หน่วยงานเป็นอย่างมาก

สวยงามมาก