เริ่มคืนนี้ ยกเลิกเคอร์ฟิว เข้าสู่คลายล็อกเฟส 4


ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID หรือการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ มีมติยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ ยกเลิกเคอร์ฟิว โดย ศบค. ระบุว่าจะเริ่มมีผลวันที่ 15 มิ.ย. 2563 รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ประกอบด้วยกิจการและกิจกรรมที่มีความไม่ปลอดภัยสูง เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแบบวิถีใหม่ (New Normal) ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

ยกเลิกเคอร์ฟิว

ทั้งนี้ หลายคนยังสงสัยว่าการยกเลิกเคอร์ฟิวจะเริ่มในเวลาใดนั้น ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ระบุเรื่องนี้ไว้ว่า การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์ CO VID ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา

ขณะที่การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ตามข้อกำหนดฯ ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

ตอนนี้สถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ดีขึ้นแล้ว ไม่พบผู้ติดรายใหม่ในประเทศกว่า 20 วัน ขอให้ทุกคนช่วยกันทำตามาตรการความปลอดภัย เพื่อไม่ให้ CO VID กลับมาแพร่กระจายรอบ 2 ได้อีก