6 สวนสัตว์ เปิดเที่ยวฟรี


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เผย เตรียมเปิดให้บริการสวนสัตว์ทุกแห่งในวันที่ 15 มิ.ย. 63 นี้ โดยจะเปิดให้ประชาชนเที่ยวชมสวนสัตว์ฟรีทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 15-30 มิ.ย. ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์สงขลา และมีมาตรการรองรับ ดังนี้

1. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สวนสัตว์

2. กำหนดทางเข้าออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการโดยมีจุดเช็กอิน-เช็กเอาท์ ไทยชนะ

3. เปิดให้จองบัตรเข้าชมล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน หรือโทรศัพท์

4.กำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกจุดบริการภายในสวนสัตว์ ได้แก่ บริเวณจุดซื้อบัตรเข้าชม จุดยืนชมสัตว์ รถนั่งบริการเที่ยวชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

5.มีจุดวาง แอลกอ ฮอล์ ตามจุดต่าง ๆ รอบสวนสัตว์

6. เน้นการเปิดให้บริการส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง งดกิจกรรมภายในอาคาร

7.มีเจ้าหน้าที่บริการที่บริเวณจุดทางออก และจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเช็กเอาท์

ทั้งนี้ การเที่ยวชมสวนสัตว์ในระยะแรก (15-30 มิ.ย.63) และในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง จะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกินวันละ 2,000 คน และต้องจองเข้าชมล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อลดความแออัด และตั้งแต่เดือน ก.ค.63 จะลดราคาเข้าชมสวนสัตว์ 50% จนกว่าสถานการณ์ Covid 19 จะดีขึ้น

ซึ่งตลอดเวลาจากเหตุการณ์ Covid 19 ที่ผ่านมา ทุกสวนสัตว์ในสังกัดได้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์เป็นอย่างดี และถือโอกาสในช่วงปิดให้บริการสวนสัตว์ดำเนินการ Big Cleaning เตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวต่อไป

ขอบคุณ Amarin News