สาธุพร้อมกัน ยอดพระธาตุพนม ฉัตรทองคำ 16 กิโลกรัม


คลิปที่ต้องสาธุพร้อมกัน-ยอดพระธาตุพนม-ฉัตรทองคำ-16-กิโลกรัม
คลิปที่ต้องสาธุพร้อมกัน-ยอดพระธาตุพนม-ฉัตรทองคำ-16-กิโลกรัม

คริป