ตรวจสอบสถานะ เราไม่ทิ้งกัน วันนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงิน 15,000


จากกรณี รัฐบาลเปิดมาตรการช่วยเหลือ ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการทบทวนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน ได้นั้น

ความคืบหน้า กระทรวงการคลัง จะโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ สถานะเปลี่ยน เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท โดยเป็นเงินช่วยเหลือ 3 เดือน คือ รอบของเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์ที่สถานะเปลี่ยน วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังโอนเงินช่วยเหลือ 15,000 บาทเช่นเดียวกัน ภายในวันที่ 5 มิถุนายนนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการ “ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน” ทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ

2. จากนั้นกรอกข้อมูล ดังนี้

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

วัน เดือน ปีเกิด

3. คลิก ตรวจสอบสถานะ จากนั้นระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียน.