เฮดังๆ ไฟเขียวแล้วเพิ่มเงินเดือนให้ 1 กลุ่มล่าสุด ใครได้บ้าง เช็กด่วน


อนุทิน ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทน 500 บาทให้ อสม และมอบงบ ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

เพิ่มเงินให้ อสม. 500฿

ให้งบ 2 แสน / 1 รพ. สต.

จากที่นายอนุทินเผยว่า มีงบประมาณ 45,000 ล้านบาทที่ทางรัฐจะใช้ในการบริหาร 2 โครงการนี้โดยจะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

โครงการเพิ่มค่าตอบแทนให้ อสม.

จาก ปกติ อสม. จะได้รับเงินเดือนที่ 1,000 บาท พร้อมปรับขึ้นอีก 500 บาท เป็น 1,500 บาท/เดือนให้ ตั้งแต่ มีนาคม 2563 – กันยายน 2564 (คาดจะทบให้ในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563)

โครงการเพิ่มศักยภาพให้ รพ. สต.

อัดงบให้ 200,000 บาท / รพ. สต. เพื่อให้ไปซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ เพราะจะต้องทำงานร่วมกับ อสม. ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่

อสม. คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ก่อตั้งเมื่อ 2520

ถูกคัดเลือกจากคนในหมู่บ้าน

ปี2520-2552 ไม่ได้รับเงินตอบแทน

อดีตนายก อภิสิทธิ์ เริ่มจ่ายค่าตอบแทน 600 บาท/เดือน

นายกประยุทธ์ เพิ่มเป็น 1,000 บาท/เดือน

การได้ค่าตอบแทนทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้รับการร้องจาก อสม.