ฝรั่งยืนงง “ทหารไทย” ทำอะไร หน้าพระราชวัง บอกเขาไปเลย มัน Oh My God มาก (ชมคลิป)


เชื่อว่าใครหลายๆคนต้องสงสัยกันเเน่ๆว่าทหารเวลาเปลี่ยนเวรกันนั้นเขาทำกันอย่างไร มีขั้นตอนเยอะไหม แน่นอนว่า สิ่งที่ชายชาติทหารหลายๆคนใฝ่ฝันจะได้ทำในชีวิต คือการได้เป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ จะได้ทำภารกิจหลายๆอย่างที่ทรงเกียรติ เช่น รับเสด็จ ตามเสด็จ รักษาการณ์ตามพระราชวัง เป็นต้น

ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นระเบียบแบบแผนของมหาดเล็กรักษาพระองค์ นั่นก็คือ การเปลี่ยนเวรยาม ที่มีขั้นตอนซับซ้อนชนิดที่คนธรรมดาไปเห็นยังต้องยืนตะลึง งงงันว่าพวกเขาจำกันได้อย่างไร วันนี้จึงได้พาทุกท่านไปชมการเปลี่ยนเวรของทหารหน้าพระบรมมหาราชวังสนามหลวง บอกเลยถ้าคุณเห็นเเล้วจะทึ่ง เป๊ะจริงๆ จะสุดยอดขนาดไหนเราไปชมกัน

กว่าจะเปลี่ยนเวรได้ยังต้องมีขั้นตอน ฉะนั้นเชื่อเลยว่าทุกอย่างพวกเขาเหล่านี้ต้องถูกฝึกมาเป็นอย่างดี ชื่นชมในหน้าที่อันทรงเกียรตินี้เลยค่ะ เป็นการเปลี่ยนเวรที่ดูสง่างามมากจริงๆ สำหรับทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และความหมายของคำว่า มหาดเล็กรายงานนั้น หมายถึง มหาดเล็กซึ่งมีหน้าที่รายงานการสร้างวัดหรือคนเจ็บ และ ข้าราชการชั้นฝึกหัดในหัวเมือง อีกด้วย นอกจากนี้ยังให้ความหมายของ มหาดเล็กหลวง ว่า ข้าราชการในราชสำนักมีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์

๑.มหาเล็กบรรดาศักดิ์ ได้แก่ บรรดามหาดเล็ก ที่ได้รับพระราชทาน สัญญาบัตร ไม่ว่าจะเข้าเวรรับราชการหรือมิได้เข้าเวรรับราชการก็ตาม

๒.มหาดเล็กวิเศษ ได้แก่ บรรดาบุตรข้าราชการที่ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก

๓.มหาดเล็กคงกรม ได้แก่ บรรดามหาดเล็กจำพวกต่างๆ คือ หม่อมราชวงศ์ ยามค่ำเดือนหมาย ห้องเครื่อง หอศาสตราคม อินทร์พรหม เกณฑ์จ่าย ช่าง ต่างภาษา พิณพาทย์ และ คนจำพวกที่จางวางหัวหมื่น และ นายเวรจัดขึ้นรับราชการ และ บรรดาคนที่ไม่ได้ถวายตัว

๔.มหาดเล็กยาม ได้แก่มหาดเล็กที่จางวางคัดเลือกจากมหาดเล็กวิเศษ หรือมหาดเล็กคงกรมที่มีคุณวุฒิสมควรเข้ารับราชการได้ ยกขึ้นเป็นมหาดเล็กประจำการเข้าเวรรับราชการที่ได้รับพระราชทานเงินเดือน

สำหรับ มหาดเล็กไล่กา ไม่จัดเข้าประเภทดังข้างต้น แต่เป็นทหารเด็กที่แต่เดิมเป็นเด็กผู้ชายที่เข้าไปอยู่ในวังกับญาติตั้งแต่ยังเล็ก ได้มีมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ ที่โปรดให้เด็กเล็กดังกล่าวเป็นพนักงานไล่กา ณ ที่ทรงบาตร ต่อมาได้ทรงโปรดให้เด็กที่ทำหน้าที่ไล่กาแต่งเครื่องแบบและฝึกทหารรวมจำนวนกันได้ประมาณ ๓๐ คน เมื่อมีการแห่โสกันต์ พระเจ้าน้องนางเธอฝ่ายใน ได้โปรดให้ทหารมหาดเล็กไล่กาเดินนำกระบวนแห่

หน้าที่ของมหาดเล็กผลัดเปลี่ยนกันประจำราชการ แบ่งกำหนดวันข้างขึ้นข้างแรมทุกเดือน ข้างขึ้น เวรศักดิ์ เวรฤทธิ์ ๒ เวร ข้างแรม เวรสิทธิ์ เวรเดช ๒ เวร โดยกำหนดให้ประจำเวร เวรละ ๑๒ ชั่วโมง และให้ผลัดเวรเวลา ๔ โมงเช้าครั้งหนึ่ง เวลา ๔ ทุ่มครั้งหนึ่ง และให้สลับผลัดกลางวัน – กลางคืนในเวรใหม่

ชมคลิป