ครูบาน้อย ออกบิณฑบาต นำอาหารแห้ง ตระเวนใส่ตู้ปันสุขช่วยชาวบ้าน


เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภีเชียงใหม่ ครูบาดังภาคเหนือ ออกบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน โดยครูบาน้อยออกบิณฑบาตทุกวัน และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาต ทั้งหมดมาใส่ตู้ปันสุขที่รพ.สารภี บวรพัฒนา หรือ โรงบาลสารภี 2 โดยที่รพ.ทางหมอ และเจ้าหน้าที่ต่างพากันใส่บาตร ทำบุญร่วมกับครูบาน้อย

จากนั้นครูบาน้อย ก็นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ มาจากชาวบ้านทั้งหมดนำไปใส่ในตู้ปันสุข ที่ตั้งไว้ที่ รพ.สารภีบวรพัฒนา หรือโรงบาลสารภี 2 เพื่อช่วยแบ่งเบาและให้ประชาชนมาหยิบอาหารได้ที่ตู้ปันสุข ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 ที่ประชาชนยังคงเดือดร้อน

พระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อยเตชปัญโญ ครูบาดังภาคเหนือ เปิดเผยว่า อาตมานั้นจะออกบิณฑบาตทุกวัน เพราะเป็นกิจของสงฆ์ และเมื่อได้ข้าวสารอาหารแห้งมา ก็จะเดินนำข้าวสารอาหารแห้งที่ประชาชนใส่บาตรมาใส่ในตู้ปันสุขที่ทางรพ.สารภีตั้งไว้ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่เขาลำบาก ก็ช่วยตามสมควร

นอกจากนี้ อาตมายังให้ลูกศิษย์นำข้าวสารอาหารแห้งที่มีคนมาทำบุญที่วัด ให้นำมาใส่ตู้ปันสุขด้วย ตระเวนไปใส่ตู้ปันสุขแต่ละแห่งในเขตอ.สารภีที่ตั้งไว้ เท่าที่ทำได้ ก็ช่วยกันไปในช่วงนี้คนไทยไม่ทิ้งกัน

นายแพทย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สารภีบวรพัฒนา หรือรพ.สารภี 2 เปิดเผยว่า ครูบาน้อยถือว่าพระเดชพระคุณท่านเป็นถึงครูบาดังแห่งภาคเหนือ แต่ท่านก็ออกบิณฑบาต ประจำและยังนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณทบาต มาใส่ในตู้ปันสุข อีก ทาง บุคคลากรใน รพ.เห็นท่านทำแบบนี้แล้วรู้สึกศรัทธา หากใครว่างก็จะมาร่วมทำบุญกับครูบาน้อย ด้วยการใส่บาตร และยังได้รับศีลรับพรจากท่านด้วย ข้าวสารอาหารแห้งที่ครูบาน้อยนำไปใส่ที่ตู้ปันสุขนั้นถือว่าได้บุญจริงๆ

ด้านคุณป้าฉันทนา รัตนสุข อายุ 65 ปี ชาวบ้าน ต.ชมพู อ.สารภี เชียงใหม่ กล่าวว่า ตนจะออกมาใส่บาตรทุกเช้าทุกวัน เพราะครูบาน้อยจะออกบิณฑบาต ผ่านมาทุกวัน ศรัทธาท่านจริงๆ ท่านเป็นถึงพระเกจิชื่อดังระดับประเทศ แต่ท่านก็ยังออกบิณฑบาต ถือว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำภารกิจของสงฆ์เสมอต้นเสมอปลาย

และมาทราบว่า ท่านนำข้าวสารอาหารแห้งที่ท่านได้มาจากการบิณฑบาต ไปใส่ในตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ถึงแม้จะไม่มากมาย แต่ถือว่าท่านได้เมตตา ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนอีกทางหนึ่ง ศรัทธาท่านจริงๆ ท่านทำแบบไม่ได้ประสงค์จะเอาหน้าหรือประกาศ ท่านทำเป็นกิจวัตรของท่านเลย สาธุศรัทธาท่านจริงๆ

กราบสาธุ