แม่เจ้าโว้ย ทุเรียนหมอนทอง กก.ละ 1,900

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า นางสาว นุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เตรียมนำทุเรียนนนท์ ซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี มาจัดจำหน่ายผ่านตลาด จริงใจ Farmers’ Market ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ โดยปีนี้มีทุเรียนนนท์(หมอนทอง) เพียง 10 ลูกนำมาจำหน่ายกก.ละ 1900 บาท

ทุเรียนหมอนทอง กก.ละ 1900

ทั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางจัดจำหน่ายที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ GI ไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความร่วมมือจากบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด มาอย่างต่อเนื่อง ในการผลักดันสินค้า GI มาจัดจำหน่ายที่มุม GI Corner ภายในท็อปส์ มาร์เก็ตกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ

ทุเรียนหมอนทอง กก.ละ 1900

สำหรับทุเรียนนนท์ เป็นสินค้า GI ที่ได้รับการะขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 53 นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมาอย่างช้านานถึงคุณภาพและเอกลักษณ์อันหาจากที่อื่นไม่ได้ ด้วยมีรสชาติดี หวาน มัน หอม เนื้อละเอียด สีเหลือง ปลูกในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งแต่ละปีจะมีผลผลิตค่อนข้างจำกัด กรมฯ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนนนท์ ทั้งยังช่วยอนุรักษ์ทุเรียนนนท์พันธุ์แท้ และส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นอีกด้วย