ให้ผู้มีสิทธิ์ กู้กองทุนประกันสังคม พยุงตัวช่วงโควิด กู้ได้ไม่เกิน 100,000


เสนอ บิ๊กตู่ ให้ลูกจ้างประกันตน 17ล้านคน กู้กองทุนประกันสังคม พยุงตัวช่วงโควิด-19
วันที่ 3 เมย. นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ขอเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มแรงงานที่ประกันตนทั่วประเทศจำนวน 17 ล้านคน ให้สามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เก็บจากลูกจ้างและนายจ้างร้อยโดยให้สำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของลูกจ้างต่อธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ที่จะประสานเข้าร่วมมาตรการนี้ เช่น ลูกจ้าง และนายจ้างส่งเงินเข้าไปในระบบจำนวน 2 แสนบาท สามารถกู้เงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 หรือจำนวน 1 แสนบาท โดยให้ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 1 ปีจากนั้นในปีที่ 2 เป็นต้นไปให้ลูกจ้างเลือกว่าจะจ่ายเงินต้นเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยให้คิดในอัตราบวกจากเงินฝากประจำไป1% แก่ธนาคาร หรือจะเลือกไม่จ่ายเงินต้นคืน ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ และนำไปหักลบกลบหนี้ตอนอายุ

55 ปี ที่ครบกำหนดว่าสำนักงานประกันสังคมจะคืนเงินให้ลูกจ้างแทน โดยขอให้ศึกษาข้อกฎหมายข้อบังคับของประกันสังคมว่าส่มารถทำได้หรือแก้ไขได้ขนาดไหนโดยให้กระทรวงแรงงานส่งข้อมูลลูกจ้าง เพื่อให้ธนาคารรัฐเปิดแอพพลิเคชั่นลงทะเบียน ทั้งนี้หากผู้ใดไม่ชำระหนี้ก็สามารถหักเงินที่สะสมไว้ ไปชำระเงินกู้ให้แก่ธนาคารของรัฐบาลทั้งสองแห่งแทนได้ทันที จึงไม่เกิดหนี้เสียเป็นภาระให้แก่ผู้ใดนายสุชาติ กล่าวว่า แนวทางนี้จะทำให้ลูกจ้างที่ประกันตนจำนวน 17 ล้านคน ที่กำลังเป็นทุกข์ เกิดความหวังมีเงินให้ต่อลมหายใจตัวเองและครอบครัว ออกไปได้อีก 4-6 เดือน ข้างหน้าหากสถานการณ์โควิด-19ยังยืดเยื้อ ขณะเดียวกันยังช่วยให้เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบอีกหลายรอบ ช่วยพยุงเศรษฐกิจที่หยุดชะงักควบคู่ไปด้วยส่วนความคืบหน้าเรื่องการกักตัวของบุคคลตามรายชื่อของกระทรวงสาธารณสุขและอำเภอ ตนได้เริ่มกระบวนการให้ทางอำเภอเมืองชลบุรีเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว14 วันแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมคนที่ต้องกักตัวได้ทั้งหมด100%