กระทรวง​เกษตรฯ ยันข้าราชการทำเกษตรมีสิทธิได้รับเยียวยา


นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน หรือระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวม 15,000 บาท สำหรับข้าราชการจำนวนประมาณ 9.1 หมื่นคน ที่ประกอบอาชีพเสริม ทำการเกษตร สามารถได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลด้วย ส่วนข้าราชการบำนาญ หากถูกตัดสิทธิ แนะนำให้ดำเนินการอุทธรณ์ เพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่มีการกำหนดว่าข้าราชการไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ซึ่งขอเรียนว่า ข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรกที่ได้รับสิทธิมาตรการนี้ก็ได้ดำเนินการขอสละสิทธิไปบ้างแล้ว ดังนั้นการตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้าราชการบางรายไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ตัวเองมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาท แต่ลงทะเบียนไว้นานแล้วในหมวดอาชีพสำรอง

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม กระทรวงเกษตรฯไม่ได้นำข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในกลุ่มข้าราชการเข้าเสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้เป็นกลุ่มยกเว้นไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่อย่างใด ดังนั้น ทุกอย่างยังดำเนินตามขั้นตอนปกติ

ข้าราชการจำนวนประมาณ 9.1 หมื่นคน ที่ประกอบอาชีพเสริม ทำการเกษตร สามารถได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลด้วย ส่วนข้าราชการบำนาญ หากถูกตัดสิทธิ แนะนำให้ดำเนินการอุทธรณ์ เพื่อรักษาสิทธิของตัวเองนะคะ