รัฐบาลเล็งแจกเงิน คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนล่ะ 5,000 บาท – เห็นด้วยกันไหม?


มีรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ได้เปิดเผยว่า รัฐฯมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งออกมาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มแรงงานในระบบกว่า 11 ล้านคน จะได้รับการดูแลผ่านสำนักงานประกันสังคม กลุ่มแรงงานอิสระ 16 ล้านคนกำลังดำเนินการช่วยเหลือผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกัน
ซึ่งขณะนี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งคลังได้โอนเงินเงินไปแล้ว 13 ล้านคน และในวันที่ 18-20 พ.ค.นี้ จะเร่งโอนเงินอีก 1,400,000 คน และกลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ขณะนี้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ยังเหลือกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการด้านตัวเงินเป็นหลัก คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 14 ล้าน 600,000 คน ที่แม้ว่าส่วนใหญ่จะได้เข้ามาตรการช่วยเหลืออื่นๆแล้ว แต่ยังมีอีกกว่า 2,400,000 คน ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1,700,000 คน ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปพร้อมกัน
ด้านนายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงความคืบหน้ามาตรการเกษตรกรว่า ล่าสุด มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งถือเป็นเกษตรกรกลุ่มแรก จำนวน 8,330,000 คน โดยเมื่อนำมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ และมาตรการเราไม่ทิ้งกัน เหลือเกษตรกรที่จะได้รับเงินขณะนี้ประมาณ 6,700,000 คน
ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ (ธกส.) ได้ดำเนินการทยอยโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว คาดว่าเกษตรกรกลุ่มแรกนี้ จะได้รับเงินครบทั้งหมดภายในวันที่ 25 พ.ค. หากประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินจากสาเหตุต่างๆ โดยสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด ซึ่งจะมีจนท.คอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา บทความผู้สนับสนุน

หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป
โดยเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานการณ์อุทธรณ์ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ www. อุทธรณ์เงินเยียวยา. com ได้โดยตรง

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง