สถานบันเทิงภูเก็ต ขอเงินประกันสังคม


อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่เกิดการแพร่กระจายของ CO VID ส่งผลกระทบกับหลายคนมาก ซึ่งทุกคนก็อย่างอยากได้รับการช่วยเหลือจากทางหน่วยงาน ภาครัฐต่างๆ รวมถึงกลุ่มสถานบันเทิง ก็อย่างได้รับการช่วยเหลือในส่วนนี้เช่นกัน ล่าสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สาขากะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้มีกลุ่มพนักงานสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลา หาดป่าตอง ต.ป่าตอง ส่วนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือการว่างงานของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 หลังจากได้ยื่นเอกสารไปประมาณ 2 เดือน

โดยกลุ่มพนักงานได้ถือป้ายข้อความต่างๆ อาทิ สิทธิของเรามาเพื่อทวงถามสิทธิที่เราต้องได้ ความล่าช้าเกิดจากอะไร ประชาชนเดือดร้อน ท่านรู้บ้างไหม เพื่อเรียกร้องขอความชัดเจนจากทางประกันสังคมท่ามกลางแดดที่ร้อน โดยใช้เวลาร่วม 1 ชั่วโมง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มาเชิญตัวเข้าไปพูดคุย

นายอภิเชษฐ์ พูลส่ง ตัวแทนของพนักงานจากสถานบันเทิงซอยบางลา ป่าตอง กล่าวว่า ตนประกอบกิจการอยู่ภายในซอยบางลา ป่าตอง และหลังเกิดสถานการณ์ของ CO VID ได้มีการสั่งปิดสถานประกอบการในซอยบางลาทั้งหมด จากนั้นก็ได้มีการทำเอกสารยื่นขอเงินช่วยเหลือการว่างงานจากประกันสังคม ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนั้น จึงต้องการมาขอความชัดเจน ว่าจะได้เมื่อใด เพราะทุกคนเดือดร้อน

บริเวณหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สาขากะทู้

นอกจาก 2 กลุ่มดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีตัวแทนชมรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ป่าตอง ได้เดินทางมาพบหัวหน้าสำนักงานประกันสังคม สาขากะทู้ และได้มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมยื่นเอกสารขอเช็กข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากมีพนักงานบางส่วนของสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกชมรมฯ ได้ดำเนินการยื่นเอกสารไปก่อนหน้านี้ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้รับ เพื่อแจ้งปัญหาข้อขัดข้องให้พนักงานได้รับทราบต่อไป

นายไพรัช ถนอมวงศ์ ประธานชมรมฯ กล่าวว่า หลังจากได้เข้าพบรองผู้ว่าฯ และมีการดำเนินการในเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีบางส่วนได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่รับเงินช่วยเหลือ จึงได้นำดอกไม้มาขอบคุณและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ซึ่งทราบว่าทำงานหนักมาก พร้อมทั้งมาขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่มีปัญหาเพื่อจะได้ดำเนินการให้เรียบร้อย

เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กลุ่มสถานบันเทิงภูเก็ต ขอเงินประกันสังคม เพราะ 2 เดือนยังไม่ได้เงินช่วยเหลือในส่วนนี้ ทั้งที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน