เราไม่ทิ้งกัน พรุ่งนี้โอนเพิ่มอีกกลุ่ม


สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้กัน ที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งวันนี้ 18 พ.ค.63 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการได้เงินแล้วเป็นบางส่วน

เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 5.9 แสนราย ในวันที่วันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 กระทรวงการคลังจะโอนเงินช่วยเหลือให้ ส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนราย แนะนำให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบ และโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

ได้รับสิทธิ แต่ชื่อไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน

สำหรับกลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วนั้น ล่าสุด กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันพุธที่ 20 พ.ค.63

พรุ่งนี้ วันอังคาร ที่ 19 พ.ค.63 กลุ่มสีเหลือง ได้รับสิทธิ แต่เนื่องจากชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน อย่าลืมไปเช็กกันด้วยนะคะ