เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนร้องทุกข์


พรุ่งนี้แล้วเป็นการเปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร้องทุกข์ที่ธนาคารได้ อย่างไรก็ดีอย่าลืมป้องกันตัวเองนะครับ หลังจากที่ประชาชนหลายคนพลาดสิทธิ์รับเงิน 5000 ทั้งที่มีสิทธิ์ที่จะได้เงิน ล่าสุดคลังได้ให้ยื่นร้องทุกข์ได้ทั่วประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 16 พค เพจ โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

คลังฯเปิดร้องทุกข์ทั่วไทย มาตรการ 5000 ซึ่งได้พิจารณาจัดเตรียมช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้และยังประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการขอรับสิทธิตามมาตราการ 5000 บาท รวมถึงผู้ที่ได้รับข้อความว่าผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน

โพสต์ดังกล่าว

เราไม่ทิ้งกัน

สามารถติดต่อสาขาของธนาคารออมสิน ธกส และธนาคารกรุงไทย เพื่อร้องเรียน ขอคำแนะนำ หรือเพื่อผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 02 111 1144 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0 2273 9020 ต่อ 3421 3422 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3572 ในวันและเวลาราชการ

ภาพจาก โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตามขอให้ผ่านและได้รับเงินกันทุกคนครับ ทุกคนคือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนกันหมด

ขอบคุณ โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรียบเรียง มุมข่าว