บขส. เตรียมเปิดเส้นทางเดินรถเหนือ-อีสาน-ใต้


รายงานข่าวจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถในเส้นทาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยมีเส้นทางจำกัด ในแต่ละพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง หลังจากที่ บขส.หยุดให้บริการชั่วคราวทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 3เม.ย.ที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภาคเหนือและภาคอีสาน เริ่มวันที่ 18 พ.ค. ภาคใต้เริ่ม 1 มิ.ย.
ภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่, กรุงเทพฯ–เชียงราย, กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ–สารจิตร, กรุงเทพฯ–แม่สอด, กรุงเทพฯ–หล่มเก่า, กรุงเทพฯ–คลองลาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ–สกลนคร, กรุงเทพฯ–เชียงคาน, กรุงเทพฯ–สุรินทร์, กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์, กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ–รัตนบุรี, กรุงเทพฯ–จันทบุรี

ภาคใต้ เปิดเดินรถ จำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะสมุย , กรุงเทพฯ – ภูเก็ต , กรุงเทพฯ – ตรัง

ทั้งนี้ มีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับพนักงานทุกส่วน ต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน

ขณะที่ทาง บขส. จัดที่นั่งให้เว้นระยะนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร ให้ทำความสะอาดรถโดยสาร ห้องน้ำ และจุดที่สัมผัสบ่อย ก่อนและหลังให้บริการ มีการเปิดระบายอากาศภายในรถ และนำรถโดยสารจอดตากแดด หลังให้บริการทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง

ส่วนมาตรการสำหรับผู้โดยสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ต้องผ่านการคัดกรอง หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด และผู้โดยสารที่เดินทางข้ามจังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค เพื่อควบคุมโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ