เตรียมช่วยเหลือ พระ ที่ได้รับผลกระทบ


จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ที่ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า นอกจากประชาชนจะได้รับผลกระทบแล้ว ยังมีพระได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย โดยนายเทวัญ กล่าวถึง การจัดสรรงบประมาณของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือพศ. เพื่อช่วยเหลือวัดต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID ทั่วประเทศ 40000 วัด ว่าอยู่ในระหว่างการสำรวจและประเมินว่าจะช่วยเหลืออย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้เงินมากที่สุด

เนื่องจากทั่วประเทศมีวัด 4 หมื่นกว่าแห่ง และพระสงฆ์กว่า 3 แสนรูป ซึ่งมีวัดที่ดูแลตัวเองได้และวัดที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ โดยส่วนมากจะพบปัญหาค่าน้ำ ค่าไฟและการบริหารงานของเจ้าหน้าที่วัด

นายเทวัญ กล่าวว่า รายได้วัดที่ได้จากตู้บริจาคและการบิณฑบาต ที่มีการทำบุญน้อยลง ซึ่งสำนักพุทธต้องหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย ส่วนงบประมาณจะต้องลงไปช่วยเหลือจำนวนเท่าใด ต้องดูจากความจำเป็น

พระบิณฑบาต

ยกตัวอย่างการไม่สามารถบิณฑบาตได้ของพระสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่กำหนดได้รับเงินช่วยเหลือรูปละ 100 บาทต่อวัน ซึ่งในพื้นที่อื่นไม่ได้แรงเหมือนจังหวัดชายแดนใต้ จึงต้องประเมินตัวเลขอีกครั้ง และอาจต้องปรับเกณฑ์ลงมา ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อสรุป ต้องหารืออย่างรอบคอบอีกครั้ง

เป็นการหารือเพื่อช่วยพระ ที่ออกบิณฑบาตในช่วยนี้ลำบาก เนื่องจากสถานการณ์ของ CO VID ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆต้องรอมติอีกที

เรียบเรียง dailyliveexpress