เอาจริงแล้ว! ออกจากบ้านไม่ใส่ หน้ากากอนามัย ปรับ 2 หมื่น


วันนี้ (5 พฤษภาคม 63) เพจเฟสบุ๊คชื่อดัง Amarin News ได้โพสต์ระบุข้อความว่า วันนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกคำสั่งที่ 1496/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ให้ประชาชนทุกคนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ใดๆ ซึ่งมีบุคคลอื่นอยู่เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่อยู่ในเคหสถาน ร้านค้า หรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคลอื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้ง ผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษปรับไม่เกิน 20000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 63 เป็นต้นไป

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณที่มา Amarin News