ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน “บิ๊กแป๊ะ” ตัด งบ ตร. 657 ล้านกว่า คืนให้รัฐ นำไปแก้ปัญหาจาก โควิด-19

ผบ.ตร. สั่งตัดงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 63 กว่า 657 ล้าน คืนรัฐบาล นำไปแก้ ปั ญ ห า จาก โ ค วิ ด-19 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ

วันนี้ (24 เม.ย. 63) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) เผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ ตั ด งบประมาณปี 2563 ให้รัฐบาลนำงบไปช่วยแก้ ปั ญ ห า จาก โ ค วิ ด -19 ซึ่งทุกส่วนราชการก็ได้ตัดงบประมาณเหมือนกันหมด โดยทางตำรวจไม่ค่อยมีงบลงทุน ไม่ได้ซื้ออะไรอยู่แล้วจึงไม่มี ปั ญ ห า โดยวิธีการ ตั ด งบนี้ เป็นไปตามนโยบายของที่ นายกรัฐมนตรีฯ แจ้งมาขอความร่วมมือทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการดำเนินการ

โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าทีม ซึ่งตอนนี้ก็ได้ ตั ด งบไปหลายส่วน เป็นสัดส่วนตามส่วนราชการอื่นๆ

ด้าน พล.ต.ต.ภานุพงศ์ ชอบเพื่อน ผู้บังคับการกองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน เผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกภาคส่วนกันงบประมาณ 10 เปอร์เซ็น จากเงินที่เหลืออยู่ ไปใช้ในการแก้ ปั ญ ห า โค วิ ด-19 ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปแล้วในส่วนของ น้ำมัน เบี้ยเลี้ยง โอที ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กันเอาไว้ใช้ 10 เปอร์เซ็น เพื่อเป็นค่าอาหาร ซื้อข้าวของ เฟซชิลด์ หากไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากทางจังหวัดได้ ก็ให้ใช้เงินก้อนนี้ไปซื้อ ซึ่งรวมแล้วจำนวนเงินที่กันไว้ใช้ประมาณ 400 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้ของบกลางจำนวน 2,700 ล้านบาท จากรัฐบาล เพื่อนำมาชดเชยในส่วนที่มีการออกเงินค่าใช้จ่ายไปก่อน และเป็นงบในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในการแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งทางนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยอีกส่วนหนึ่งเป็น พ.ร.บ.โอนงบประมาณคืนซึ่งงบดังกล่าวเป็นงบผูกพันธ์ในปี 63-64 และจะนำงบที่ถูกโอนคืนในปี 63 มาตั้งงบประมาณรองรับกลับคืนมาในปี 65 ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติคืนงบไป 657 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประจำ 119 ล้านบาท และงบลงทุน 538 ล้านบาท

ขอบคุณที่มา : อีจัน