ระวังตัวให้ดี เผยบุคคลที่ รัฐฯ ส่งไปตรวจถึงที่ทำงาน คนที่ยังไม่ได้ 5,000


จากกรณีที่รัฐได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินจากผลกระทบวิกฤต covid-19 สำหรับช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับลผกระทบจาก covid-19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น

ต่อมา ผู้ลงทะเบียนหลายคนสถานะได้เปลี่ยนแล้ว ทั้งกรณีนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม และขอทบทวนสิทธิ์ โดยก่อนหน้านี้ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ และได้เปลี่ยนสถานะขึ้นว่า อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน ไม่สามารถยกเลิกลงทะเบียนได้

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงจังหวัดกับทางจังหวัด จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้ ขอให้ประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เตรียมเอกสารให้พร้อม ดังนี้

1.ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ์

2.บัตรประชาชน

3.รูปถ่ายที่ยืนยันการประกอบอาชีพจริง หรือบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า หรือหลักฐานที่ยืนยันได้และประกอบอาชีพจริง