ทนายดังเตือน เทศบาลฯ ยึดโจ๊กไปแจกเอง ระวังผิด ม.157


วันที่ 21 เมษายน นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครปฐม ที่ก่อนหน้านี้ ได้มีการเข้าตรวจยึดโจ๊ก ที่มีผู้ใจบุญนำมาบริจาค แจกฟรีให้กับชาวบ้าน หลังจากนั้น ทางเทศบาลก็ได้มีการนำไปแจกให้กับชาวบ้านต่ออีกที โดยกล่าวว่าเป็นวัตถุประสงค์ ของทางผู้บริจาค ที่ต้องการให้ชาวบ้านได้รับ

โดย ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ระบุว่า

ยึดของกลางไปแล้ว ใช้อำนาจตามกฎหมายใด ในการนำของกลางไปแจกจ่ายได้ด้วยตนเอง เพราะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 ให้อำนาจศาลเท่านั้นที่จะใข้ดุลพินิจในการสั่งริบ ของกลาง และ มาตรา 35 ให้ศาลสั่งทำลาย หรือ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ก็ได้

ไม่มีบทกฎหมายใด ให้เจ้าพนักงาน นำของกลางไปจำหน่ายจ่ายแจก แบบนี้ ตำรวจที่ยึดหน้ากากอนามัยได้ หรือของกลางอื่นๆในคดี ก็มีอำนาจนำไปแจกจ่ายได้ซิครับ ทำแบบนี้ ระวังติดคุก ตามอาญา 157 นะครับ

มาตรา ๓๓ ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(๑) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ

(๒) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด

เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

มาตรา ๓๕ ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะพิพากษาให้ทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือทำลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้

โพสต์

ทนาย เกิดผล แก้วเกิด ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทนายชื่อดัง ที่มีผู้คนรู้จักกันอย่างมากในโลกออนไลน์

ขอบคุณ เกิดผล แก้วเกิด