แรงงานพม่านับหมื่นไม่ขออยู่ไทย รอข้ามแดนแม่สอด วันสุดท้ายก่อนปิดด่าน


วันที่ 22 มีนาคม 2563 ทีมข่าว siamnews ได้รับรายงานว่า หลังจากที่วานนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งปิดด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ยุบมารวมกับสะพานแห่งที่ 2 เพื่อให้เหลือช่องทางข้ามแดนเพียง 1 เดียว เพื่อง่ายต่อการป้องกันและการคัดกรองสกัดกั้นโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น

ภาพจาก ไทยรัฐ

ปรากฏว่ายังมีแรงงานทะลักกลับประเทศเมียนมาจำนวนมาก แม้ว่าทางสถานทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย ขอร้องช่วงนี้อย่าเพิ่งขนย้ายแรงงาน ประกอบกับ นางอองซาน ซูจี ประธานที่ปรึกษาแห่งรัฐ ประเทศเมียนมา ได้ขอร้องแรงงานอย่ากลับประเทศในช่วงนี้ แต่ไม่ได้รับการสนองตอบจากแรงงานชาติชาวเมียนมา

ทำให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงนามคำสั่งอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.เป็นต้นไป ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวร จ.ตาก ยกเว้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้า 1 คน กับคนประจำรถสินค้า 1 คน สัญชาติไทยหรือเมียนมา รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เท่านั้น

ภาพจาก ไทยรัฐ

ส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเป็นต้นมา มีแรงงานเมียนมาจำนวนนับพันคน พากันมารอการเข้าไปในอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จนแน่นล้นออกมานอกถนนและยังมีการเดินทางเข้ามาไม่ขาดสาย คาดว่าตลอดทั้งวันก่อนปิดด่านจะมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเดินทางกลับวันท้ายสุด นับหมื่นคนอย่างแน่นอน