แพทย์ชี้ คนอ้วน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ง่ายที่สุด


วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เผยถึงกลุ่มเสี่ยงที่แสดงความรุนแรงและความแตกต่างของผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไม่เป็นความจริง

ปัจจุบันโควิด-19 ยังคงมีสายพันธุ์เดียว ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่กินยากดภูมิ คนกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงมากที่สุด ดังนั้นจะไปสู่ภาวะอาการรุนแรงได้ง่ายที่สุด กลุ่มวัยรุ่น – ผู้ใหญ่ จะมีอาการเหมือนกับเป็นไข้หวัดธรรมดา ส่วนกลุ่มเด็ก มีความรุนแรงต่ำกว่าผู้สูงอายุ เนื่องจากธรรมชาติสร้างให้ร่างกายของเด็กมีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัส แต่สิ่งที่กังวลในกลุ่มเด็ดเป็นอย่างมาก คือ เด็กมีความใกล้ชิดกับผู้ปกครองจากการอุ้มและเลี้ยงดู ถ้าหากการระบาดของโรคปอดอักเสบเข้าสู่ระยะที่ 3 โรงเรียนจะต้องประกาศปิดทันที เพราะเด็กจะนำเชื้อไปสู่คนอื่นๆ

สำหรับคนที่สูบบุหรี่ คนที่มีภาวะปอดอ่อนแอ และคนอ้วน มีภาวะที่ปอดจะถูกติดเชื้อได้ง่ายที่สุด สำหรับคนอ้วน มีความหนาของชั้นไขมันที่หน้าอก จะทำให้กดการทำงานของปอด เมื่อปอดทำงานได้น้อยลง ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะน้อยลง ดังนั้นหากติดเชื้อจะทำให้ปอดยิ่งแย่ลง

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

คลิป

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้