สธ เตรียมเอาผิดโรงบาลเอกชน ไม่แจ้งพบผู้ติด covid-19


วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า covid-19 ตาม พ ร บ พ ศ 2558 ดังนั้นโรงบาลที่ให้การดูแลแค่สงสัยว่าคนนั้นจะเป็นcovid-19 ก็จะต้องมารายงานตัว ภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

กรณีนักแสดงหนุ่ม หากการสอบสวนพบว่าสถานพยาบาลที่ตรวจ บอกให้คนไข้กลับบ้านไปแล้วมาฟังผลในวันต่อมา และสถานพยายาลไม่ได้แจ้งกรมควบคุม ว่าพบผู้ต้องสงสัยcovid-19 จะถือว่ามีความผิด

โดยโทษของสถานพยาบาลที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือ มีความผิดฐานจำไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และกรณีไม่แจ้งการพบผู้ต้องสงสัยหรือcovid-19 ต่อกรมควบคุมภายใน 3 ชั่วโมง ต้องโดนปรับไม่เกิน 20000 บาท

ขอบคุณภาพจาก Facebook กระทรวงสาธารณสุข