ด่วน นายตำรวจยศ พ.ต.อ ระดับผกก. ติด Covid-19 แล้ว


มีหนังสือด่วนที่สุด กลุ่มงานในกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ลงวันที่ 13 มีนาคม 63 ถึงผู้บังคับบัญชา เรื่อง กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายcovid-19

โดยระบุสรุปว่า เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 6 มีนาคม 63 มีตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้ จำนวนหนึ่งเดินทางไปราชการศึกษาดูงานที่ประเทศสเปน เมื่อกลับมาประเทศไทย มีตำรวจบางนายมีอาการเป็นไข้ จึงเข้ารับการตรวจที่รพ พญาไท

ผลปรากฏว่า นายตำรวจยศ พ ต อ ระดับผกก ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอยู่ระหว่างการรักษาตัว นอกจากนี้ยังมีตำรวจยศส ต ท อีก 3 นาย อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากโรงบาล และนายตำรวจยศ พ ต ท ระดับรองผกก ไม่พบว่าติด แต่ต้องเฝ้าระวังถึงวันที่ 20 มีนาคม

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ตำรวจที่ไปดูงานทั้งหมด กักตนเองอยู่ในที่พักเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และประสานบริษัททำความสะอาดให้เข้ามาพ่นบริเวณสถานที่ทำงานและบ้านพักผู้ที่ติดดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว