“6 ผบ.เหล่าทัพ” ประกาศไม่รับเงินเดือน ส.ว. ทั้งหมด แก้ครหา


พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) กล่าวยอมรับถึงกระแสข่าวผู้บัญชาการเหล่าทัพ ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยตำแหน่ง ประกอบด้วย พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.), พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

ได้ทำเรื่องถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อของดการรับเงินเดือนและเงินต่าง ๆ ในฐานะวุฒิสมาชิก และผู้ช่วยผู้ดำเนินงาน ส.ว. นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไปจนถึงเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่จะเป็นการสิ้นสุดการทำหน้าที่ ส.ว.โดยตำแหน่ง ว่า เป็นความจริง โดยได้หารือร่วมกันในที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในช่วงที่ผ่านมา

รายงานข่าวเผยว่า ทั้งนี้ ส.ว.ได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท และเงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 113,560 บาท และสาเหตุที่คืนเนื่องจากไม่อยากให้สังคมมองว่า ผบ.เหล่าทัพรับเงินเดือนสองทาง

อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสังคมในสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทุกอย่างก็แล้วแต่นายพนเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด ซึ่งคิดย้อนหลังผบ.เหล่าทัพ ทั้ง 6 คน ตั้งแต่รับตำแหน่งส.ว.เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 จนถึงเดือนมกราคม 2563 รวมแล้ว ต้องคืนเงินเดือนคนละประมาณ 1 ล้านกว่าบาท

ดูข่าวต้นฉบับ