ระยองผวา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานนิคม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 63 กระทรวงสาธารณะสุข ได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม อีก 3 คน ปรากฏว่าหนึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็น พนักงานคู่ธุรกิจ ซึ่งพนักงานคนดังกล่าว ได้เข้าฝึกอบรมภายในบริษัทมาบตาพุด โอเลฟินส์ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน

ขณะที่นายไพศาล เล็กสกุลไชย กรรมการผู้จัดการบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงไปยังพนักงานของบริษัท ว่า เรื่องมาตรการเชิงรุกในการดูแลพนักงานและการจัดการพื้นที่ บริเวณห้องอบรมชั่วคราว หลังอาคาร Workshop Site 7

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้รับแจ้งจากบริษัทคู่ธุรกิจซึ่งเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่ามีพนักงานของบริษัทคู่ธุรกิจดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 โดยยังไม่ทราบสาเหตุ สถานที่ และวันที่ในการติดเชื้อ

หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ได้เร่งตรวจสอบและพบว่าพนักงานคู่ธุรกิจรายนี้ได้เข้ามาในห้องอบรมชั่วคราว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 08.30 น. ถึง 16.00 น. โดยผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัดตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขก่อนเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ แจ้งประวัติการเดินทาง ซึ่งไม่พบความผิดปกติ

ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ บริษัทได้ติดตามตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่พบพนักงานหรือคู่ธุรกิจ ที่แสดงอาการเข้าข่ายการติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตาม แนวทางปฏิบัติการป้องกันเชื้อโควิด19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ จึงมีมาตรการ ดังต่อไปนี้

1.ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน ห้องอบรมชั่วคราวฯ และปิดพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 63

2.ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่ที่เกี่ยวของ ได้แก่ อาคาร Workshop ห้องน้ำ และโรงอาหารที่อยู่ใกล้เคียง ในวันที่ 10 มีนาคม 63 โดยพนักงานสามารถกลับเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 11 มีนาคม 63

30ให้พนักงานและคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว หยุดพักในทันทีที่ทราบเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 63 โดยยึดตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 2563

เพื่อความปลอดภัยและเป็นการเตรียมรับมือเชิงรุก ขอให้พนักงานทุกคนเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง และงดกิจกรรมในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากในช่วงนี้

หากพนักงานท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานการบุคคล หรือหน่วยงานอาชีวอนามัยของบริษัทฯ

ต่อมามีการแชร์ภาพหนังสือไปบนโลกออนไลน์ สร้างความแตกตื่นให้ชาวระยองเป็นอย่างมาก ที่มีการสอบถามถึงความชัดเจนว่าเป็นความจริงหรือไม่ แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันจากภาครัฐแต่อย่างใด